โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 214 หมู่2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110